Pazar Notları

“Yazma kabiliyetimin bulunmadığını ancak on beş senede keşfettim; ama o zaman da yazmaktan vazgeçemezdim,” demiş R. Benchley.
Vazgeçmeden her hafta yazmaya gayret edeceğim haftalık “Pazar Notlarım” için LÜTFEN TIKLAYINIZ

Şehir Notları

Çok gezenin mi yoksa çok okuyanın mı daha fazla şeyi bilebileceğini okul hayatımız boyunca bizlere sorup durdular. Okuyan da bilir, gezen de… Yazan, not eden ise ayrıdır; o hep hatırlar… Zamanla hafızadan uçup gidecek olan anıları zaptetmek için şehir notları tutuyorum. LÜTFEN TIKLAYINIZ

Kamp Notları

Odun ateşinde ısınılan bir gece ve insanın içini üşüten bir sabaha açılan gözler… Kampın gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel.
Dört duvarla çevrili evlerimizden dışarı çıkmak, toprakla yeniden temas edebilmek için kamp yapıyor ve notlarını tutuyorum.
LÜTFEN TIKLAYINIZ.

ALINTI

– İbrahim Tenekeci

“İnsan belli bir yaştan sonra yeni dostlar pek edinemiyor. O yaşına kadar kimlerle gelmişse, yine onlarla devam etmek istiyor. İlişki kuruyor ama dostluk kuramıyor.”

- Ali Ural

“İnsanların kusurlarını ortaya çıkaracak sorular sorma!” diyordu Bişr el-Hâfî, “Settar” ismine sığınıp. Aslan terbiye etmekte ne var! Dil terbiyecisiydi. “Konuşmak hoşuna giderse sus, susmak hoşuna giderse konuş.” ¦¦ Satranç Oynayan Derviş

- Fuzûlî

Leylâ ile Mecnûn’dan: “Sen gice hemîn yanarsın ey zâr / Men gice ve gündüzüm giriftâr” ¦¦ Ey inleyen mum, sen yalnız geceleri yanarsın. Bense gece ve gündüz yanmadayım…

- Nurettin Topçu

“Farkında olsun olmasın, her ferdin şahsî tarihinde muallimin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri yapan da, yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hörmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Muallimin alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür, alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır. ‘Babam beni gökten yere indirdi. Hocam beni yerden göğe yükseltti’ diyen İskender, muallimi anlamıştır.” – Türkiye’nin Maarif Davası

- Schopenhauer

“Tüm isteklerin bir şekilde tatmin olduğu durumda geriye sadece bir sessizlik, yalnızlık ve ıssızlık hissi kalır”

- Osman Nevres

“Ellerle o zevk etti ben âteşlere yandım
Çektim o kadar çevrimiçi ü cefâsın ki usandım
Derlerdi kabul etmez idim şimdi inandım
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül”

- Şeyh Galip

“Düştüğüne eyleme teessüf
Mi’râcını çehte buldu Yûsuf”

Meâlen: Düştüğüne üzülme, Yusuf da yükselişini kuyuda bulmuştur.

- Fuzûlî

“Yâr için ağyâre minnet ettiğim aybeyleme
Bağbân bir gül için bin hareket hizmetkâr olur”

- Yavuz Sultan Selim

“Der dilem râz-i ferâvân est velu der âlem
Ehl-i derdî ki be u râz tevân goft kocâ’st”

Mealen: Gönlümde nice sır vardır. Fakat alemde ona sır söyleyebileceğim bir dert ortağı var mıdır?

– – –

“Hemînem der cihân hubb-i vatan bes”

Mealen: Bana cihanda yalnız vatan sevgisi kâfîdir.

- İskender Pala

“Müşterek okudukları ve değer verdikleri on kitabı bile olmayan, kaldırımlarda yürürken aynı tarih geçmişini hissedip sohbet edebilecekleri beş sokağı bile artık bulunmayan, önünde durup soluklanırken yüreklerinde aynı daüssılayı hissedecekleri sebile, abideye rastlanmayan, duydukları vakit ortak gönül heyecanlarıyla titreyecek birkaç ezgi veya mısraı kalmayan insanların ortak yaşama bilincinden bahsetmek zordur.”

- Sâdî Şirâzî

“Ey akıllı insan, sükûtun vakarındır. Ve sen ey cahil, sükût cehaletini örten perdedir.”

- Gökhan Özcan

“Her şeye aklımız ersin istiyoruz, ermiyor. Bu gerçeği olduğu gibi kabul edeceğimize, her şeyin aklımızın erdiği kadar olduğuna inanmayı tercih ediyoruz.”

- Pir Sultan Abdal

“Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz
Haktan emir olmazsa irahmet yağmaz
Şu illerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yaralar beni.”